Tränarutbildning futsal c...

Din insats som tränare betyder mycket för svensk futsal. Futsal växer så det knakar, inte bara i Sverige utan också internationellt. I och med det ökade intresset ökar också efterfrågan på kompetenta tränare. Spelarna behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla spelare till ett livslångt intresse.
För behörighet till tränarutbildning futsal krävs att du som tränare gått kursen SvFF D.
Lägg din anmälan till kansli@borasaik.com eller mijoha@allt2.se alternativt via telefon 0738100518
Facebook